Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Fabrikk med grønne blader

Krav til BREEAM sertifisering i isolasjonsbransjen

«BREEAM NOR-godkjenning», «Passivhus», «grønne bygg» og flere andre ord brukes i isolasjonbransjen. Flere entreprenører har satt seg som mål å være pådriver for slike bygg og flere aktører i bransjen følger etter. Men hva betyr BREEAM NOR først og fremst for isolasjonsbransjen?

BREEAM NOR sertifiserer nybygg, rehabiliteringer, tilbygg og en kombinasjon av disse og det settes krav til poenggiving. BREEAM NOR klassifiserer bygget i 5 grupper og synliggjør derved byggets kvalitetsnivå (Outstanding - Excellent - Very good - Good - Pass)

For å oppnå de klassene stilles det krav til dokumentasjon og det fordeles poeng basert på bl.a. Materialer. Noen av kravene er: 

  • Fri for miljøgifter (A20-miljøgiftsliste)
  • Svanemerking
  • Innkjøpsansvar
  • Vurdering til livsløp
  • EPD – Environmental Product Declaration (gjelder for det meste byggeprodukter)

Minimumskrav 

Det helse- og miljøsikre aspekt er høyt prioritert og A20-listen er satt som et minimumskrav for alle BREEAM NOR-klassene. Denne listen er en sjekkliste og beskriver hvilke stoffer som SKAL unngås i bygg. Også i TEK 10 er det fremmet et lovkrav i forhold til helse og miljø: «Det skal velges produkter i byggverk uten, eller med lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.» (§ 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer).

Dokumentasjonskrav

Det kreves dokumentasjoner fra produsent som:

  • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent
  • SDS – sikkerhetsdatablader
  • Sintef teknisk godkjenning (gyldig etter 1.1.2010)
  • Tekniske installasjoner

Når det gjelder tekniske installasjoner så er disse i utgangspunkt litt utenfor systemgrensen. Men man må være OBS på og klar over at det finnes kjemiske produkter som er påført på byggeplass og noen av disse inneholder miljøgiftige stoffer. Dette må avkreftes av produsent ved å fylle ut en egendeklarasjon og undertegnes av en juridisk ansvarlig.