Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Å bygge tillit gjennom innovasjon og testing

shaking hands

Å bygge tillit for å lykkes å bringe nye produkter til markedet er helt avgjørende. Produsenter av isolasjonsprodukter bygger denne tilliten ved å teste produktene sine i henhold til krav og standarder, men også gjennom stadigvekk nytenking og innovasjon. Undersøkelser som Edelman Trust Barometer gjennomfører, viser at tilliten avhenger av næringslivets evne til å opptre med integritet og i større grad vise sitt bidrag til samfunnet.

Innovasjon og testing av isolasjon til Olje- og Gassindustrien

Å bygge tillit i isolasjonsbransjen betyr samtidig å være "opp-front" hele tiden og Armacell Engineered System gjør dette gjennom innovasjon og stadig testing av produktene. For å fortsatt sikre langsiktig ytelse av isolasjonssystemene, gjøres store anstrengelser for å teste materialene både internt og eksternt. Kvaliteten sikres ikke kun gjennom regelmessig intern testing, men også gjennom tilsyn og sertifiseringen av ledende institutter i henhold til internasjonale marine- og offshore-standarder som DNV, IMO, Bureau Veritas og NORSOK

Produkter til Olje- og Gassindustrien finner du i Isopartners sortiment

Visste du at Armacell Engineered Systems produserer, utvikler og tester termisk-akustiske isolasjonssystemer for olje- og gassindustrien? Gjennom samarbeidet med Armacell GmbH har Isopartner tilgang til produktene fra Armacell Engineered Systems, som er spesialist på elastomer-produkter til olje- og gassindustrien. Spør du oss på kundeservice, kan vi hjelpe deg videre.