Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Støy på hotellrommet, i din egen bolig eller på kontoret?

Enkel og effektiv lydisolering av avløpsrør og taknedløp 

Du har kanskje opplevd det selv: du er på ferie, overnatter på hotellet og plutselig hører du at naboen dusjer og vannet som renner i avløpet. Eller du sitter på kontoret mens det regner ute, og du blir forstyrret over at vannet renner i taknedløpet.

Støy fra avløpsrør skaper ofte utfordringer i leiligheter, overnattingssteder og undervisningsbygg, hvor det kan være krevende å oppnå tilstrekkelig lave lydnivåer. Tapping fra servant, dusj, tømming av badekar eller toalett kan gi forstyrrende lydnivåer, men utspyling fra toalett gir nesten alltid de høyeste lydnivåene, og det er det man bør fokusere på i en prosjekterings- eller kontrollsituasjon. Lyd fra væskestrøm i avløpsrør er en lett gjenkjennbar støy, og den oppleves svært ofte som forstyrrende i stille omgivelser (Sintef Byggforsk).

Byggteknisk forskrift TEK17 om lydkrav og anbefalinger 

Entreprenører må leve opp til stadig økende kravene fra bygg og kontinuerlig optimere løsningene sine for lydisolering.

Veiledningen til TEK angir at dersom man tilfredsstiller grenseverdiene i NS 8175:2012 lydklasse C, vil forskriftenes intensjon være oppfylt.

Lydnivå i leilighet

LA,max (dB)

LC,max (dB)

LA,eq. (dB)

NS 8175 lydklasse C

≤ 32

≤ 47

≤ 30

NS 8175 lydklasse B

≤ 27

≤ 42

≤ 25

Tab. fra NS 8175. Grenseverdier for lydnivåer fra tekniske installasjoner i boliger

Les mer om NS 8175:2012 her. Hele standarden kan kjøpes på www.standard.no

Byggteknisk forskrift TEK17 §13-6 beskriver de generelle kravene som stilles lyd- og vibrasjonsforhold.

Må Norsk Standard NS 8175:2012 følges?

"Det er ikke obligatorisk å følge standarden siden forskriften sier at kravet "kan" oppfylles ved å følge lydklasse C i standarden. Hvis det benyttes andre løsninger må det dokumenteres at dette gir like god ytelse som ved bruk av standarden. I praksis innebærer kravet at en må følge standarden i de fleste tilfeller, og den blir derfor nevnt i forskriften. Standarden kan skaffes kjøpes fra Standard Norge.»

(Fra FAQ til Dibk (Direktoratet for byggkvalitet))

Isopartner lagerfører gode cellegummiløsninger

For å tilfredsstille grenseverdiene må man blant annet montere lydabsorbent rundt rør. Lydisoleringsmaterialene fra Armacell® har flere lag og gir bedre lydisolering med mindre tykkelse sammenlignet med tradisjonelle produkter. På grunn av sin fleksibilitet kan de også monteres på steder med lite plass.

ArmaComfort AB Alu og ArmaComfort AB Alu+ er høyeffektive lydisoleringsløsninger som er spesielt utviklet for dette bruksområdet. Tester utført av den franske sertifiseringsorganisasjonen Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) viser at lydtrykknivået i et takdreneringssystem fra Geberit med en volumstrøm på 2 l/s kan reduseres med 16 dB (A) med ArmaComfort AB. Samme produkt montert på ett PVC-rør hvor kraftige vibreringer oppstår når vann strømmer gjennom, viser en støyreduksjon på 12 dB(A). Menneskets øre oppfatter en reduksjon på 10dB som en halvering av støynivået.

Gode brannegenskaper og lav røyktetthet ved brann

Ikke bare har ArmaComfort AB Alu og ArmaComfort AB Alu+en svært god lyddempende og støyreduserende egenskaper i hele det relevante bygningsakustiske frekvensområdet – uavhengig om de brukes på støpejernsrør eller plastrør, de har også svært gode brannegenskapene og røyktettheten ved brann er lav.

ArmaComfort AB Alu har en brannklasse B-s1,d0, som er den beste brannklassen for organiske produkter. Produktet har en lukket cellestruktur basert på Armaflex®, og forhindrer derfor også kondens.