Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

European Industrial Insulation Foundation (EiiF)

Hva er Eiif?

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) er en ideell stiftelse med hovedkontor i Sveits. EiiF ble etablert i 2009 av 12 grunnleggere: Armacell, Bilfinger SE, cape, FESI, G+H Isolierung, Hertel, Kaefer, Kaimann, Foamglas, Rockwool, ISOVER og Termisol Termica. Som en nøytral og ideell organisasjon fremmer EiiF isolasjon som en viktig metode for å forbedre bærekraft og lønnsomhet. Siden grunnleggelsen har EiiF etablert seg som en ressurs for bransjer som har behov for å redusere CO2-utslipp og spare energi. Aktivitetene deres øker bevisstheten om de mange fordelene med industriell isolasjon.

ISOPARTNER: stolt medlem av EiiF

Eiif omfatter mer enn 50 ledende industrielle isolasjonsselskaper som spenner fra globale aktører til små og mellomstore selskaper og konsulenter. IPCOM-gruppen, og dermed alle ISOPARTNERs forretningsenheter, er medlemmer av Eiif fordi "we power sustainability"!

TIPCHECK-programmet gir bransjen verktøy og løsninger for å spare energi

TIPCHECK-programmet (Technical Insulation Performance Check) ble utviklet av EiiF i 2009. Målet med programmet er å gi industrien verktøy og løsninger for å spare energi og redusere CO2-utslipp ved å forbedre tekniske isolasjonssystemer. Det standardiserte verktøyet for termisk energirevisjon er i tråd med EN 16247 og ISO 50002 og evaluerer ytelsen til industrielle isolasjonssystemer.

Les mer om dette

EIIF TIPCHECK