Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Beregningsprogrammer

Beregningsprogrammer for teknisk isolasjon 

Riktig beregning av isolasjonstykkelsen er et av de grunnleggende kravene til teknisk isolasjon. Slike programmer beregner den optimale isolasjonstykkelsen for å forhindre kondens, den beregner densitet, overflatetemperatur og temperaturendringer i flytende og stasjonære væsker og deres kjøletid.

I tillegg beregnes den nødvendige isolasjonstykkelsen for å forhindre kondens i et enkelt lag eller flere lag - alt avhengig av strukturelle og variable parametere som væske, omgivelsestemperatur og fuktighet.

Beregningsverktøyene fra produsenter som ROCKWOOL, PAROC, ARMACELL og KAIMANN på denne siden vil hjelpe deg med planlegging.

calculating heat loss of a house

ROCKTEC 

Beregner isolasjonstykkelser, røravstand, varmetap og overflatetemperatur for tekniske installasjoner iht. NS-EN 12828 og NS-EN ISO 12241

Start ROCKWOOL Rocktec her

PAROC® Calculus™ 

PAROC Calculus er et beregningsprogram for varmeisolering av rør, kanaler, tanker m.m. Calculus er latin og betyr "en liten stein å regne med" – et passende navn for et beregningsprogram for isolering med steinull.

Ved prosjektering av installasjoner i både boliger og industrien kreves det i dag løsninger som både er energieffektive og som sparer miljøet. Med PAROC Calculus kan du beregne optimale isolasjonsløsninger for teknisk isolering.

PAROC Calculus

dame og mann
mobil phone hand

ArmaWin - ArmaFlex beregningsprogram

Ett isolasjonsmateriales viktigste oppgaver på kalde installasjoner er å hindre kondens. Både en god materialkvalitet og riktig montasje, samt riktig isoleringstykkelse er helt avgjørende for å få en langvarig kondenskontroll selv under vanskelige forhold.

Ved beregning av isoleringstykkelse, må man kjenne til rørtemperaturen og de omgivende forhold som lufttemperatur og dens relative fuktighet.  Man må også kjenne til isolasjonens varmeledningsevne og dens emissivitet (isolasjonens overflate), i tillegg til hva slags utstyr (rør/luftkanal osv.) som skal isoleres. Disse beregningene kan forenkles i stor grad ved å bruke vårt nye ArmaWin-beregningsproram levert av Armacell.

ArmWin brukes til både å beregne minste nødvendige isoleringstykkelse for å hindre kondens, men også for beregning av

  • overflatetemperaturen,
  • varmestrømmen (eller varmetap),
  • temperaturforandringen i strømmende og stasjonære medier,
  • innfrysningstiden for vannrør og
  • den mest økonomiske isoleringstykkelsen, dvs. de med kortest inntjeningsperioder.

ArmaWin

CONLIT Brannsikring

Dimensjonering av Conlit til brannsikring av forskjellige stålkonstruksjoner

Conlit brannsikring er et beregningsprogram som rask og enkelt hjelper deg med å dimensjonere Conlit til brannsikring av forskjellige stålkonstruksjoner.

CONLIT brannsikring er et system som baserer seg på passiv brannsikring og brannbeskyttelse og som utnytter de gode egenskapene som ROCKWOOL isolasjon har. 

Conlit Brannsikring

Komplett isolasjonsgrossist av passiv brannbeskyttelse til proffmarkedet
calculation program

Kaimann Kaicalc

Kaimann Kaicalc beregner isolasjonsytelse i samsvar med EN ISO 12241-standarden. Bortsett fra å beregne isolajonstykkelser, bestemmer Kaicalc ytelsesnivåer når tykkelsen er kjent, og kan produsere en rekke illustrative grafer i sanntid.

Beregner isolasjonstykkelser i ft. varmeledningsevne, overflatetemperatur, varmetap m.m. på cellegummi fra Kaimann

Kaicalc

Rockassist - beregningverktøy for prosessindustrien, marine og offshore

Rockassist er et unikt toppmoderne beregningsverktøy for termiske beregninger av tekniske installasjoner i prosessindustrien, marine og offshore.

Beregningsprogrammet Rockassist beregner reduksjon av varmetap ved å bruke våre isolasjonsprodukter samt isolasjonstykkelsen for personlig beskyttelse. Det er også mulig å beregne reduksjonen av CO2-utslipp. De mer sammensatte beregningene som kjøling i rør er også blant mulighetene. Selvfølgelig er alt beregnet i henhold til VDI-standarder.

Begynn beregningen her

cladding, calulastion program, tablets, phone
nettingmatte med svart folie over brann

PAROC®HVAC Fire Calculator

DIMENSJONERING AV BRANNISOLERING FOR VENTILASJONSKANALER

Paroc tilbyr et bredt spekter av brannisolasjonsløsninger for både rektangulære og sirkulære kanaler. Beregningsprogrammet hjelper deg å velge riktig løsning i tillegg til å beregne løsningens vekt og materialforbruk.

Start programmet her