Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Passiv Brannsikring

Isopartner - din komplette isolasjonsgrossist av passiv brannbeskyttelse til proffmarkedet

Isopartner lagerfører og leverer kvalitetsprodukter, løsninger og systemer på passiv brannbeskyttelse. Utvalget inkluderer brannmotstandige tetningsmasser og skumprodukter, belegg, brannmansjetter/rørstrupere og brannbeskyttende paneler.

Å begrense brannspredning med passiv brannsikring 

Passiv brannbeskyttelse (også kalt passiv brannsikring) er brannisolasjon som er integrert i bygningen slik at den skal kunne motstå brann i et visst tidsrom, forhindre at brannen sprer seg og sikre at mennesker klarer å ta seg ut av bygningen i tide. Den skal begrense skader i bygget samt å gi tid til evakuering. Byggevareforordningen, som er regelverket for byggevarer, omtaler de grunnleggende krav til byggverk i forhold til brannsikring og stiller konkrete krav til sikkerhet ved brann i et bygg. Dette tar vi på alvor i Isopartner og ønsker å gi våre kunder et godt utvalg av produkter innen passiv brannsikring.

Vi tilbyr opplæring i bruk av produkter til

  • Branntetting
  • Brannbeskyttelse
  • Termisk isolering av f.eks. tanker, kjeler, prosess- og avgassrør
  • Brannisolering av ventilasjonskanaler

ArmaProtect® Systems

I en brann har rør og kabler en stor betydning på brannsikkerheten i en bygning. Rør, kanaler og elektriske kabler går gjennom vegg og gulv, og skiller bygningselementer fra hverandre. De danner dermed en sti hvor flammer og røyk kan spre seg. Systemer for passiv brannsikring er innebygde komponenter som deler en bygning inn i deler gjennom bruk av brannsskiller (brannsikre vegger, gulv og himlinger).

Effektiv og pålitelig passiv brannsikring
ArmaProtect-systemene forenkler ditt brannsikringsprosjekt. Vi tilbyr et bredt utvalg tilpasset så godt som alle typer rør og bygningselementer. Riktig installert sikrer våre integrerte systemer at rørgjennomføringer i vegg og dekke blir godkjent av bygningskontrollen og dermed sikrer en problemfri byggeprosess.

Produkter

ArmaflexProtectTube_grey_
sealant

Brannfugemasse

Graft® er en 4 timers brannklassifisert varmeekspanderende fugemasse (brannmotstand er avhengig av applikasjon). Produktet er utviklet og testet for bruk i forskjellige typer lineære fuger og tekniske gjennomføringer i brannbegrensende bygningskonstruksjoner. Brukt alene eller i kombinasjon med GRAFT® FR Brannplate, forsegler produktet rør- og kabelgjennomføringer for å opprettholde brannsikkerheten i murverk, lettvegger og betongdekker.

De varmeekspanderende karakteristikkene til fugemassen lukker åpninger som etterlates av plastrør og kabler når de brenner bort, samtidig som at det gir isolasjon og sikkerhet mot røyk og brann.

Produkter

Brannisolering med Paroc HVAC Fire Mat BlackCoat 

Paroc HVAC Fire Mat BlackCoat er en steinullsmatte belagt med armert aluminiumsfolie og varmeforsinket netting. Den brukes til varme- og brannisolering av ventilasjonskanaler.

PAROCs steinulls produkter tåler høye temperaturer. Bindemiddelet brytes ned ved ca. 200°C. Isoleringsegenskapen er da uforandret men produktet har i de utbrente partiene svekket sin form- og trykkfasthet. Steinull har en sintringstemperatur som overstiger 1000 °C.

Produkter

paroc-hvac-fire-blackcoat
conlit plate pall

Brannisolering av stål med ROCKWOOL CONLIT®

CONLIT® 150 er hardpressede plater av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Produktet er 100 % dimensjonsstabilt og har meget gode brannbeskyttende egenskaper. CONLIT 150 (25-50 mm) kan også leveres med glassfiberduk.

CONLIT® 150 benyttes hovedsakelig til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner til brannklasse R30 til R180. 

Produkter

Nyheter innen PFP

Komplett isolasjonsgrossist av passiv brannbeskyttelse til proffmarkedet

Ny leverandør av brannmalingprodukter på stål 

Isopartner er stolt over å kunngjøre at vi har inngått et samarbeid med en ny leverandør av brannmaling, Jotun. - Jotun har et spennende produktspekter av blant annet brannmaling, sier Stefan Steisjö, passiv brannsikkerhetsansvarlig i Isopartner AS. 

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling, belegg og pulver belegg. Jotuns virksomhet sikrer det aller best i malingssystemer og produkter for å beskytte og dekorere overflater i boligen, skipsfart og industrielle markeder. 

Fire flames

Brannspredning og brannforløp – to viktige grunner til brannutvikling

Brann er tragisk, og myndighetene tar sikte på å unngå dem ved å jobbe tett med entreprenører og byggherrer. Spredning av brann skjer oftest som varmeledning via bygningsdeler (f.eks. brannhemmende brannvegger).

Det kan også oppstår som flygebrann (slik det skjedde i Lærdal i jan. 2014), via varmestråling eller ved at brannen sprer seg via ventilasjonskanaler til andre rom i bygget. Norske myndigheter setter strenge regelverk og krav for ivareta brannsikkerhet i bygg.

Våre partner