Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Kompetanseløft med Isopartner

Isopartner er opptatt av faglig kompetanse og har satt seg som mål å øke denne kompetansen hos kundene. I mange år har Isopartner gjennomført opplæring og kurs i termisk isolasjon og passiv brannsikring. Samtidig inviteres kunder og produsenter til den årlige Iso-dagen, Isopartner's egen fagmesse hvor produsenter, kunder og Isopartner-ansatte treffes, deltar på fagseminarer og bygger nettverk. 

Teori Kurs

Armacell installasjonskurs

Cellegummi produsent Armacell og Isopartner tilbyr installasjonskurs for isolatører. Etterspørselen etter kurset er stor, vanligvis er det ikke mer enn 10 personer pr kurs, da kursleder skal følge opp deltagere. Kurset er en del av Armacell’s sertifiseringsprogram og består av en teori og praksis. Kursdeltager blir kontrollert og godkjent av en Armacell inspektør og får utdelt et «sertifiseringspass», som vedkommende må ha med seg i senere / videre opplæring. Tilbakemeldingene fra kundene er gode og bedriftslederne er glade for at Isopartner ta tak i dette kompetanseløfte. 

"Det stilles mer og mer krav i faget og etterspørsel etter kompetansebevis eller sertifikat blir mer og mer vanlig" 

Kurs på Passiv brannsikring

Kurs på passiv brannsikring samlet tidligere 50 deltagere og tilbakemeldingene var svært positive. Kurset ble arrangert i regi av Isopartner, sammen med leverandørene fra Oryx og Rudolf Hensel. Kurset startet med en teoretisk del om lover og regler i dette segmentet. I tillegg gjorde man hadde en produktgjennomgang av brannsikringsprodukter fra Rudolf Hensel, Zapp Zimmermann og Oryx. I den praktiske delen skulle kursdeltagerne branntette kaldtvanns- og/eller varmtvannsrør i en rørgjennomføringer. 

Dagen ble avsluttet med en branntest hvor fagansvarlig fra Hensel, Jan Koster, testet brannegenskapene til en brannpakning, mansjetter og brannplate.

Trøndelag isolering oryx kurs
Fagmesse med kunder

ISO dagen - fagmesse på teknisk isolasjon

Isopartner's fagmesse "ISO dagen" er et årlig arrangement og finner sted enten i Oslo, Bergen eller Moss. Det inviteres kunder og samarbeidspartnere og det gjennomføres utstillinger og fagseminarer under dagen. Messen bidrar til økt fagkompetanse på teknisk isolasjon og kundene har mulighet til å bli kjent med Isopartner's lokasjoner og ansatte. Dette skaper tillit og gode relasjoner. 

Produsenter som Rockwool, Paroc, Austroflex, Insulcon, Armaflex og andre var tilstede under messen.