Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Brannisoleringens mange ord og uttrykk

Ord og uttrykk i forbindelse med brannisolering kan i mange tilfeller virke uoversiktlig. Det er mange tykkelser og brannklasser og holde styr på. Isopartner skaffer deg riktig brannisolasjon til stålsøyler- og dragere, samt det du trenger til brannisolering av gjennomføringer. Du skal slippe å tenke på dimensjonering og brannklassifisering av isolasjontykkelsen.

Selv om stål ikke er brennbart, reduseres bæreevnen når temperaturen stiger. Konsekvensen er fatal om et bygg raser sammen før folk rekker å komme seg ut. Når stål har en temperatur på 500 grader, er bæreevnen omtrent halvparten av hva den er ved 20 grader. 

Ved et normalt brannforløp tar det cirka åtte-ni minutter før stålet når 500 grader (tid- temperaturkurve etter ISO 834) om det ikke blir isolert. Isopartner er behjelpelig med dimensjonering av isolasjonstykkelsen når vi er kjent med brannmotstanden, kritisk ståltemperatur, stålprofil og ståltykkelse.

Se våre produkter innen passiv brannsikring

Branntetting i samme brannklasse som omgivelsene

For å hindre at en brann utvikler seg ukontrollert, må branntetting av gjennomføringer tilsvare samme brannklasse som vegg, dekke og himling. 

Gjennomføringer i denne sammenhengen er rør, ventilasjonskanaler, kabler og alt det som føres gjennom vegger og tak.

Brannmotstand

Brannmotstand på branncellebegrensede bygningsdeler måles i integritet etter hvor gass- og røyktett det er (E) og hva isolasjonens tåleevne for maks temperaturstigning på ueksponert side er (I).

De vanligste brannklassene er EI 30, EI 60, EI 90 eller EI 120.  
Tilleggsklassifisering gis på grunnlag av hvor mye røyk og brennende dråper som utvikles (s=røyk, s1, s2, s3. d=brennende dråper, d0, d1, d2)

Produkter benyttet i brannseksjoner med klasse REI 90 og høyere, (R=bæreevne) har krav til s1-3 og d0-2.

Stålsøyler/ståldragere brannklassifiseres for kun R.

Isopartner behjelpelig med dimensjonering av isolasjontykkelsen, når R-kravet er oppgitt sammen med maks ståltemperatur.

For bærende stålkonstruksjoner er det bæreevnen, uttrykt ved R, som er avgjørende. R-tallet beskriver hvor mange minutter stålets bæreevne skal opprettholdes ved en eventuell brann. Vi opererer med klassene R60, R120 og R180.

Isopartner er behjelpelig med å finne riktige produkter og monteringsanvisninger.

Rømningsveier

Isolering av tekniske installasjoner for kjøling i rømningsvei kan av og til være en utfordring. Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 prosent av tilgrensede vegg- eller himlingsflate, kan det benyttes produkter som tilfredsstiller BL-s1,d0 (TEK17, § 11-10). Her kan vi benytte ArmaFlex Ultima, da den tilfredsstiller kravet. 

Felles for all brannisolering og tetting er at den monteres nøyaktig etter monteringsanvisningene. I en del tilfeller er det vanskelig å montere isolasjon eller utføre tetting ihht monteringsanvisningene. I slike tilfeller må avviksmelding skrives. Da kan entreprenøren sjekke ut avviket med rådgivende ingeniør på bygg (RIB).

Vi hjelper deg å beregne isolasjonen og tettingen du trenger

Trenger du hjelp til å beregne dimensjon og mengde på brannisolering, nøl ikke med å ta kontakt med oss. 

Les mer om passiv brannsikring: