Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Isolasjonskrav til produkter for skipsbygging

ship

Testede og godkjente produkter og konstruksjoner i marinesegmentet

Kunden kan velge mellom konkurransedyktige løsninger innen f.eks brann, lyd og termisk isolasjon og isolering av teknisk installasjoner. For å finne det rette produktet er det nødvendig å vite bruksområde, som f.eks. 

 • Brannisolering
 • Lydisolering
 • Termisk isolering
 • Isolering av tekniske installasjoner
 • Isolering av flytende dørk
 • Isolering av undervannsrørledninger
 • En kombinasjon av f.eks. brann- og lydisolering

Hvilke krav stilles til produktet

Når bruksområde er kjent, må kravet til produktets egenskaper vurderes, som f.eks.:

 • Brannegenskaper
 • Lydegenskaper
 • Tykkelser
 • Varmeledningsevne
 • Mekanisk styrke
 • Vannavstøting

I enkelte bruksområder må man ta hensyn til vekt. I dette tilfelle kan man velge lettvekts produkter, men det er ikke alltid det letteste produktet som gir det beste resultatet. Lettvektere beskytter ikke mot støy i samme frekvensbånd som de produktene som er tyngre. Derfor er det viktig å vite hvilken virkning isolering skal ha og hvilket resultat den skal gi.

Alle ROCKWOOL SeaRox produkter har gode brannegenskaper, men når disse brukes på skip eller offshore rigger er det nødvendig å velge riktig produkt, som også oppfyller de nødvendige brannklassifiseringer.

I marinesegmentet er det relevant å velge produktet med de beste egenskapene, som bl.a. vannavstøtende egenskaper. Alle ROCKWOOL SeaRox produkter har meget lav vannabsorpsjon og som sikrer de beste produktegenskaper, også frem i tid.

Arbeids- og installasjonsmetode

Videre kan det være aktuelt å vurdere ulike løsninger med hensyn til arbeids- og installasjonsmetode, avhengig av erfaring, kostnad og prioritering. Følgende parameter kan være aktuelle:

 • Enkel håndtering
 • Mindre kapping
 • Rask installasjon
 • Arbeidsbelastning

Rockwool RTI har mange sertifikater for de ulike produktene og sertifikater fra klassifikasjonsselskaper som baserer på branntester gjort på IMO godkjente branninstitutter. Når det velges et produkt, er det viktig å velge produktet som er godkjent av klassifiseringsselskapet og som til slutt skal godkjenne både bruksområde og nybygget.

Noen kunder foretrekker å arbeide med platekonstruksjoner som sikrer enkel håndtering, andre derimot foretrekker å jobbe med nettingmatter. For noen kunder er det viktig å ha de beste og mest sikre løsninger, som vanligvis er to-lagsløsninger men andre fokuserer på raks og enkel installasjon.

Dokumentasjonskrav

Til slutt er det meget viktig å fokusere på den rette dokumentasjon:

 • Typegodkjenning
 • Sertifikat

Ved bruk av Rockwool SeaRox isolasjon om bord på et fartøy skal det sørges for at produktet har et MED-sertifikat med godkjent rattmerking. 

Det er meget viktig å sørge for at produktene og konstruksjoner har rett godkjenning som er nødvendig i det konkrete prosjektet, som for eksempel at produktet er ubrennbart og har lav flammespredning.  Det bør også sjekkes sertifikatets gyldighet på det tidspunktet.

For å sikre det høyeste sikkerhetsnivået om bord må man også sjekke om produktet og anlegget er testet i henhold til den nyeste standarden på branntestprosedyre , IMO 2010 FTP Code.