Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Julehilsen fra ISOPARTNER

Arne_Schultz

Kjære kunder, leverandører og partnere,

Idet 2023 nærmer seg slutten, reflekterer vi hos ISOPARTNER over et begivenhetsrikt år. Vi har stått overfor utfordringer som "dyrtid", lav kronekurs og økt konkurranse, men har likevel levert sterke resultater. Dette er et bevis på den harde innsatsen og dedikasjonen vi alle har bidratt med, som partnere.

Et høydepunkt i år var lanseringen av podcasten "Isolert sett", som vi har fått mange gode tilbakemeldinger på. Den har gitt oss en ny plattform til å spre kunnskap om teknisk isolering, som en viktig faktor i det grønne skiftet. Sammen med dere vil vi slippe mange flere episoder og øke bevisstheten rundt faget og bransjen vår.

Apropos kunnskap, er vi stolte over å ha blitt TIPCHECK-sertifisert av EiiF, noe som plasserer oss blant et fåtall ledende aktører i Norden. Det gjør at vi kan utføre analyser og beregninger av industrielle anlegg og gi råd som forbedrer energieffektiviteten.

Året har også vært preget av spennende vekst, med flere nye kolleger som har sluttet seg til teamet vårt. I tillegg har vi doblet lagerkapasiteten i Trondheim og utvidet Oslo-lageret med fem hundre kvadratmeter. I skrivende stund forbereder vi oss på å åpne et nytt lager i Bergen, som omtrent blir fire ganger så stort, med kapasitet på over 4000 kvadratmeter. Vi er altså rigget for å møte den økende etterspørselen av teknisk isolasjon, innen både industri, VVS, offshore og marine.

Vi har også sett store utviklinger innen IPCOM-gruppen, som vi er en del av, inkludert oppkjøp av flere selskaper. Ett av dem er vårt nye søsterselskap, ISOPARTNER Finland. Som del av en nordisk enhet, kan vi enklere serve våre kunder som opererer i flere land, og som del av en europeisk gruppe har vi stadig tilgang på nye produkter, noe som kommer våre kunder til gode.

At digitaliseringen har nådd isoleringsbransjen er nettbutikken vår et bevis på, hvor omsetningen er femdoblet sammenlignet med fjoråret. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre både produktinformasjonen, strukturen og det visuelle inntrykket i nettbutikken, for å sikre en enda bedre kundeopplevelse.

Når vi ser tilbake på året, er vi takknemlige for alle de fantastiske resultatene som vårt felles engasjement, innovasjon og samarbeid har ført til. Vi ser frem til å bygge videre på disse suksessene i 2024.

Til slutt ønsker vi alle våre kunder, leverandører og partnere en fredfull og gledelig jul. Ta vare på dere selv og hverandre i denne høytiden, og vi gleder oss til nye muligheter og utfordringer i det kommende året.

Med vennlig hilsen,

Arne