Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Rett isolasjon kan redusere varmetap

Når et vannrør befinner seg i innestengte/uoppvarmede rom, hvor omgivelsestemperaturen kan falle ned til 0˚C, kan det få den konsekvensen at vannet fryser, vannrøret utvider seg og dermed sprekker.

Termisk belastning 

De mekaniske egenskapene er viktige, men samtidig må de tåle høy termisk belastning. I store industrianlegg hvor det transporteres f.eks. flytende gass (LNG/LPG), etylen og ammoniakk, som brukes i tallrike industrielle prosesser, forekommer det en del temperatursvingninger. Isolasjon skal holde stand mot disse, da mediets temperatur skal holdes konstant i rørledningen. Dersom det oppstår temperaturvariasjoner, kan det føre til at mediet blir ubrukbart. Isolasjonsmaterialet skal ikke lede kulden innenfra ut og utetemperaturen skal ikke varme opp mediet i røret. 

Vinteråret betyr kulde, som igjen betyr utfordringer for isolatøren. Han må vite hvordan røret skal isoleres, vite hvilke temperatur har mediet som strømmer gjennom røret og ikke minst over et hvor langt strekke mediet skal transporteres gjennom røret.

Les også om isolasjonskrav
 

Dersom rørledningene er utilstrekkelig isolert eller feilisolert, kan følgene bli høyt energitap, variasjoner i prosessforløpet og i ekstreme tilfeller totalsvikt i industrianlegget som igjen fører til høye kostnader på grunn av utslipp av svært antennelige gasser.

Kondenskontroll mot korrosjon 

Med en gang rørets overflatetemperatur havner under den aktuelle omgivelsestemperaturen, oppstår det kondens, noe som nesten alltid forårsaker korrosjon. Isolasjonens oppgave er å motvirke dette på en sikker måte og hindre kondens i å oppstå i det hele tatt. Derfor må isolasjonsmaterialene ha høy vanndampdiffusjonsmotstand. Kondens fører også til muggvekst og reduserer dermed utstyrets effektivitet.

Velg riktig isolasjon og unngår dermed negative konsekvenser

Cellegummi-produkter som Kaiflex® KKplus eller Armaflex® AF/N har lav λ-verdi (varmeledningsevne), høy µ-verdi (vanndampdiffusjonsmotstand) og en lukket cellestruktur. Disse standardproduktene egner seg spesielt i temperaturområder med en driftstemperatur på -50 °C til +110 (+85) °C. Bruksområdene begrenser seg derfor hovedsakelig til VVS-områder, hvor det skal isoleres kanaler og rør.