Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Isoleringens ABC: Hvorfor trenger vi kuldeisolering?

Vi vil på forhånd beklage de kalde vitsene, men denne gangen ser de ut til å passe inn i temaet. Kuldeisolering er nestemann ut i vår serie, Isoleringens ABC.

Kuldeisolering holder det kalde kaldt

Det som en gang har blitt kjølt ned, bør ikke varmes opp igjen – dette gjelder både gamle kjærlighetsforhold og isolering. Når det kalde kan holdes kaldt ved hjelp av isolering, trengs det ikke så mye energi for å opprettholde den kalde temperaturen.

Alle vet at man ikke bør holde fryseren åpen, ellers blir det strømsløsing og fryserens ytelse lider. Det samme gjelder dårlig isolerte industrielle systemer, men i en mye større skala.

Kuldeisolering har to viktige mål:

 1. Å isolere slik at minst mulig varme overføres fra den omkringliggende luften til objektet som skal isoleres. Når termisk isolering hindrer varmestrømmen fra objektet til omgivelsene, er prinsippet for kuldeisolering akkurat det motsatte. Den begrenser varmestrømmen fra omgivelsene til objektet som skal isoleres, slik at varmestrømmen ikke øker temperaturen på innholdet, enten mediet er gass eller væske.
   
 2. Å beskytte overflaten mot fukt (kondens). Kuldeinstallasjoner sliter typisk med problemer forårsaket av fukt og kondens. Når varm luft møter en kald overflate, reduseres luftens evne til å absorbere fukt og fører til at kondens legger seg på den kalde overflaten.

Innen kuldeisolering er fukt fienden

Behovet for fuktighetsstyring stiller egne krav til materialer for kuldeisolering. Cellestrukturen i isolasjonsmaterialet som brukes på et kaldt objekt bør hovedsakelig være lukket og helst ha høy diffusjonsmotstand, slik at luftfuktighet ikke kan trenge seg inn i den. Diffusjon henviser til et fenomen der luftfuktighet tenderer å utjevne seg mellom forskjellige fuktighetsnivåer.

I tillegg, for et materiale med åpne celler, må isolasjonen beskyttes mot diffusjon med en dampsperre som må være intakt og som oppfyller minimumskravene for vanndampgjennomtrengelighet. For eksempel kan luktfri bitumen og bitumenfilt eller bitumenmatter, plast- eller metallfolie brukes som dampsperre. Skjøtene på disse materialene må være like tette som materialet selv for at dampsperren skal fungere.

Dampsperren monteres alltid på den varme siden av isolasjonslaget, dvs. på den ytre overflaten. Dette forhindrer at vanndamp blir absorbert inn i isolasjonen.

Derimot trenger man ikke dampsperre om man bruker isolasjon med lukket cellestruktur, som ArmaFlex fra Armacell, et produkt utviklet av cellegummi. I dette tilfellet er vanndampdiffusjonsmotstanden bygget inn i hele materialet.

Når man dimensjonerer kuldeisolering, er det nødvendig å definere duggpunktet for å forhindre at det dannes fukt og kondens på isolasjonens overflate. Duggpunktet kan beregnes ut fra lufttemperaturen og luftens relative fukt, og resulterer i temperaturen der fukt begynner å kondensere på overflaten av objektet. Hvis duggpunktet for eksempel er 8 ℃, må isoleringen utføres slik at overflatetemperaturen er høyere enn 8 ℃.

Her er et kult tips: Armacell tilbyr et brukervennlig nettbasert verktøy for beregning av teknisk isolering. Prøv det her.

Kondensert vann på badets speil eller dusjkabinett er noe alle er kjent med. Hvis fukten akkumuleres i isolasjonsmaterialene på samme måte, svekkes isoleringsevnen og materialets levetid vil bli kortere. Samtidig blir overflaten under isolasjonen utsatt for korrosjon og rust.

Hvorfor praktiseres kuldeisolering?

Kuldeisolering kan deles inn i tre grupper basert på deres hovedformål:

 • Med kondensisolering er målet å holde overflatetemperaturen på isolasjonen høyere enn duggpunktet og dermed forhindre at fukt kondenserer på overflaten av isolasjonen.
   
 • I prosessteknisk kuldeisolering er målet å holde temperaturen på innholdet (mediet) i objektet som skal isoleres innenfor grensene som kreves av prosessen.
   
 • Økonomisk kuldeisolering har kostnadseffektivitet som formål, ved å redusere kuldetap og optimalisere isoleringskostnader.

Viktige ting å huske på når man installerer kuldeisolering

Som med all isolering, også kuldeisolering, er nøyaktig arbeid, riktige verktøy og utstyr, og materialer av høy kvalitet viktige forutsetninger for et vellykket sluttresultat.

Det er verdt å være spesielt oppmerksom på gjennomføringer og skjøtepunkter, slik at de blir ordentlige tette. Hvert lag av isolasjon må monteres separat, og skjøtene må forsegles ved at de limes sammen.

Spesiell presisjon kreves også med støttekonstruksjoner, braketter, ventiler, pumper og t-koblinger for å unngå dannelse av kuldebroer gjennom ekstra skjøter.

Røret eller tanken som skal isoleres, må være korrosjonsbeskyttet før isolasjonen monteres. Det er høy risiko for korrosjon, spesielt på overflater med en driftstemperatur på -10 ℃ eller høyere, og på rør som ikke er i kontinuerlig bruk. På den annen side har et rør, hvis temperatur er betydelig under frysepunktet, høyere sannsynlighet for å bli spart for korrosjon.

La oss varme opp igjen – men ikke de gamle kjærlighetsforholdene. Vi ses i den neste delen av artikkelserien!

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet og publisert av vårt finske søsterselskap, Kespet Oy i samarbeid med Armacell, og har blitt oversatt og tilpasset til norsk. Originaltittel: Back to basics: Why do we need cold insulation?

Les del 1 i artikkelserien her: Husker du det grunnleggende om teknisk isolasjon?

Les del 2 i artikkelserien her: Teknisk bygningsutstyr trenger også pleie og isolasjon

Les del 3 i artikkelserien her: Industriell isolering

Finn alt du trenger av teknisk isolasjon i vår nettbutikk